Právne služby a právne poradenstvo
Právne služby a právne poradenstvo
Sme advokátska kancelária poskytujúca právne služby a právne poradenstvo v oblasti slovenského a českého práva
Založenie spoločnosti
Založenie spoločnosti
Pomôžeme Vám so založením spoločnosti
Pracovné právo
Pracovné právo
Podrobné informácie o Novele zákonníka práce
Pomáhame občanom s nájomnými zmluvami, darovacími zmluvami, s dedičským konaním, vymáhaním pohľadávok, so zastupovaním v súdnom, ako i exekučnom konaní.
Viac
Zaoberáme sa obchodnoprávnymi zmluvami a nárokmi, ktoré z nich vznikajú, vymáhaním pohľadávok vzniknutých z obchodnoprávnych vzťahov. Pracujeme na zakladaní spoločností, vykonávaní zmien v spoločnostiach, a tiež na ich rušení.
Viac
Našich klientov zastupujeme pri rozvodoch, pri vyporiadaní majetku po rozvode, v konaniach o úprave pomerov neplnoletých detí pred a po rozvode manželstva, ako i v konaniach týkajúcich sa vyživovacej povinnosti a podobne.
Viac
Zabezpečujeme kompletný poradenský servis vo veciach prevodu nehnuteľností, pri zriadení vecného bremena a predkupného práva k nehnuteľnostiam, ale i pri realizácii záložného práva.
Viac

Aktuality

Rozsah vyzivovacej povinnosti

Rozsah vyživovacej povinnosti

Rozsah vyživovacej povinnosti Základom pre určenie výšky výživného sú odôvodnené potreby oprávneného (ten, kto má nárok na výživné) a schopnosti, možnosti a majetkové […]

Dôkazná povinnosť daňového subjektu v daňovej kontrole

Dôkazná povinnosť daňového subjektu v daňovej kontrole

Dôkazná povinnosť daňové subjektu v daňovej kontrole v prípade nadmerného odpočtu DPH V prípade, že firma ako daňový subjekt disponuje […]

Nájom priestoru slúžiaceho na podnikanie v ČR

Nájom priestoru slúžiaceho na podnikanie podľa nového Občianskeho zákoníka v ČR

Ustanovení o nájmu prostoru sloužíciho k podnikání Ustanovení o nájmu prostoru sloužíciho k podnikání se vztahují na nájem prostoru nebo […]