Ručiteľský záväzok pri bankovom úvere

Ručiteľský záväzok pri bankovom úvere Ručenie je jednostranný písomný právny úkon ručiteľa, ktorý musí spĺňať zákonné náležitosti z hľadiska formálnej aj […]

Ujma na zdraví

Odškodnenie za bolesť sa poskytuje nielen za bolesti spôsobené poškodením na zdraví, ale aj za bolesti spôsobené liečením poškodenia zdravia […]