Ručiteľský záväzok pri bankovom úvere

Ručiteľský záväzok pri bankovom úvere Ručenie je jednostranný písomný právny úkon ručiteľa, ktorý musí spĺňať zákonné náležitosti z hľadiska formálnej aj […]