Rozsah vyzivovacej povinnosti

Rozsah vyživovacej povinnosti

Rozsah vyživovacej povinnosti Základom pre určenie výšky výživného sú odôvodnené potreby oprávneného (ten, kto má nárok na výživné) a schopnosti, možnosti a majetkové […]