Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Čibenka s.r.o. má bohaté skúsenosti taktiež v oblasti pozemkového práva. Medzi najčastejšie úkony môžeme zaradiť aj nehnuteľnosti a autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Napriek tomu, že prevod nehnuteľností, a teda nadobúdanie vlastníckeho práva pôsobí ako jednoduchý proces, nie je tomu tak. Pri tomto právnom úkone nestačí len vypracovanie kúpnej zmluvy. K nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti totiž dochádza až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Naša advokátska kancelária poskytuje nielen konzultácie, ale aj úplnú prípravu a vypracovanie všetkých potrebných dokumentov na prevod Vašich nehnuteľností, zriadenie/zrušenie vecných bremien, zriadenie/zrušenie záložného práva k nehnuteľnosti a mnoho iných.
Dokumenty vieme nielen vypracovať, ale aj priamo podať na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor. Návrhy na vklad podávame na kataster elektronicky čo znamená, že správny poplatok sa zníži len na polovicu.

Pri prevode nehnuteľností nemôžeme zabúdať ani na autorizáciu. Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Čibenka je oprávnená autorizovať všetky prevodové zmluvy, čo znamená, že na zmluvách overíme Vaše podpisy, a teda všetko vybavíte u nás bez návštevy notára či matriky. Podstatnou výhodou autorizácie zmlúv je aj kratšia lehota na povolenie vkladu vlastníckeho práva na príslušný kataster nehnuteľností, ktorá sa v tomto prípade skráti z 30 dní na 20 dní. Za samozrejmosť a veľkú výhodu považujeme elektronickú komunikáciu s katastrom nehnuteľností, ktorou ušetríme nielen Váš čas, ale i financie.