• zastupovanie v daňovom konaní,
  • právne poradenstvo v oblasti priamych daní, DPH, spotrebných daní, miestnych daní a poplatkov,
  • podanie žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov.