1. mája 2018 nadobudla účinnosť významná novela Zákonníka práce. Zamestnávatelia sú odteraz povinní uvádzať v ponuke práce základnú zložku mzdy. Pri uzatváraní pracovnej zmluvy si treba dať pozor na to, aby nebola základná mzda nižšia, ako tá, ktorá bola uvedená v pracovnej ponuke.

Ďalšou výraznou zmenou je zvýšenie mzdových zvýhodnení za prácu vo sviatok a v noci. Za prácu vo sviatok si zamestnanci prilepšia z pôvodných 50% priemerného zárobku na 100% priemerného zárobku zamestnanca. Pri nočnej práci sa mzdové zvýhodnenie zvýši z pôvodných 20% minimálnej hodinovej mzdy na 40% minimálnej hodinovej mzdy. V prípade zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu sa mzdové zvýhodnenie zvýši na minimálne 50% minimálnej hodinovej mzdy.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu

Medzi novinku v zákone patrí mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu. Pri práci v sobotu si zamestnanci prilepšia najmenej o 50% minimálnej hodinovej mzdy. Pri práci v nedeľu najmenej o 100% minimálnej hodinovej mzdy. V prípade zamestnancov vykonávajúcich prácu pravidelne v sobotu a nedeľu je možné dohodnúť nižšie mzdové zvýhodnenie, avšak pri práci v sobotu minimálne 45% minimálnej hodinovej mzdy a pri práci v nedeľu minimálne 90% minimálnej hodinovej mzdy.

Účinnosť týchto zmien bude v plnom rozsahu od 01. mája 2019. V prechodnom období od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 je určená nižšia percentuálna sadzba mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu. Za prácu v sobotu platí mzdové zvýhodnenie minimálne 25% minimálnej hodinovej mzdy, za prácu v nedeľu najmenej 50% minimálnej hodinovej mzdy a za prácu v noci najmenej 30% minimálnej hodinovej mzdy.