Trestné právo

  • poskytovanie právnych rád vrátane následného overovania právneho postavenia klienta,
  • vypracovanie písomných podaní orgánom činným v trestnom konaní,
  • zastupovanie obvinených v prípravnom procese,
  • obhajoba obžalovaných v trestnom pojednávaní pred súdmi všetkých stupňov,
  • alternatívne spôsoby ukončenia trestného konania,
  • uplatňovanie a vymáhanie nárokov poškodených a zúčastnených osôb,
  • problematika mladistvých v trestnom procese,
  • zastupovanie proti štátu s nárokmi na náhradu škody.