Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby pre občanov:

 1. Zmluvy (príprava, pripomienkovanie, posúdenie, právne analýzy),
 2. Zastupovanie na súde,
 3. Dedenie a dedičské právo,
 4. Nehnuteľnosti a autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti,
 5. Spoluvlastníctvo (vyporiadanie podielového i bezpodielového spoluvlastníctva),
 6. Pracovný pomer a pracovné právo,
 7. Rodinné právo,
 8. Exekúcie a exekučné právo,
 9. Vymáhanie pohľadávok,
 10. Osobný bankrot, konkurz, oddĺženie,
 11. Zastupovanie pred štátnymi orgánmi.