Vašu spoločnosť vieme založiť lacnejšie, rýchlejšie a odbornejšie, ako by ste si ju založili sami. Založenie spoločnosti je totiž komplikovaný, odborne, administratívne a v neposlednom rade aj časovo náročný proces.

Obchodná spoločnosť sa zakladá:
a) spoločenskou zmluvou, kde musia byť úradne overené podpisy všetkých zakladateľov;
b) zakladateľskou listinou, ak to pripúšťa zákon,
a to na dobu neurčitú alebo určitú. Na dobu určitú sa spoločnosť zakladá len v prípade, že je tak uvedené výslovne pri založení obchodnej spoločnosti. Spoločnosť vzniká až dňom zápisu do obchodného registra, ktorému musí predchádzať ešte návrh na jej zápis. Návrh na zápis sa podáva vždy na tlačive, ktoré je zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR a to do 90 dní od založenia spoločnosti/doručenia listiny, ktorou je možné preukázať oprávnenie, či už živnostenské alebo podnikateľské.

Nevyhnutnosťou je priložiť prílohy ako:

 • spoločenská zmluva/zakladateľská listina,
 • list vlastníctva alebo zmluva o nájme k nehnuteľnosti, kde je sídlo spoločnosti,
 • vyhlásenie správcu vkladu,
 • podpisový vzor konateľa.

Lehota na vybavenie podania je 2 dni (samozrejme za predpokladu, že predmetné podanie bolo dodané kompletné a bez chýb).

Založenie s.r.o.

Naša služba zahŕňa:

 • Odborné poradenstvo pri zakladaní s.r.o. (výber vhodnej formy podnikania, predmetov podnikania,  poradenstvo pri všetkých úkonoch počas zakladania s.r.o.,…),
 • Príprava kompletnej dokumentácie potrebnej k založeniu s.r.o. (zakladateľská listina/ spoločenská zmluva, súhlas vlastníka so zriadením sídla, návrhy a žiadosti pre jednotlivé úrady, …),
 • Komunikácia so živnostenským úradom,
 • Vyžiadanie súhlasu správcu dane k založeniu s.r.o.,
 • Vypracovanie a podanie zápisu spoločnosti do obchodného registra,
 • Zaplatenie súdnych ako i  správnych poplatkov,
 • Registrácia spoločnosti na daňovom úrade na daň z príjmu (následné pridelenie DIČ),
 • Zaslanie výpisu z obchodného registra a ostatných dokumentov na adresu Vašej firmy.