1. septembra 2018 vstúpila do účinnosti novela Obchodného zákonníka, na základe ktorej si spoločnosť s ručením obmedzeným nebudú môcť založiť osoby vedené v zozname dlžníkov v Sociálnej poisťovni. Na zozname však môže meno dlžníka figurovať ešte nejakú dobu po úhrade dlžnej sumy. V takom prípade môže Sociálna poisťovňa vystaviť písomný súhlas, ktorým potvrdí, že voči osobe neeviduje nedoplatok a súhlasí so založením spoločnosti.

V súvislosti so založením s.r.o. bolo potrebné žiadať o súhlas správcu dane, ktorý súhlas vydal do 5 pracovných dní. Odteraz si daňové dlhy a dlhy na sociálnom poistení bude preverovať sám registrový súd.

Ak plánujete založiť s.r.o., nezabúdajte, že orgány verejnej moci sú s právnickými osobami povinné komunikovať elektronicky, preto je potrebné mať občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Právnické osoby zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky a taktiež podnikatelia – fyzické osoby registrované na daň z príjmov musia podávať daňové priznanie na daň z príjmov elektronicky.