Založenie živnosti

Naša advokátska kancelária Vám poradí, aké druhy živností budú pre Vaše podnikanie najvhodnejšie, ako založiť živnosť, ako rozšíriť živnosť, prípadne ako v budúcnosti živnosť prerušiť či zrušiť a prejsť na inú formu podnikania.

Naša služba zahŕňa:

  • Odborná konzultácia pri výbere a založení živností,
  • Príprava všetkých dokumentov potrebných na vydanie živnostenského oprávnenia (pôvodným názvom živnostenský list),
  • V cene služby neobmedzený počet voľných živností  (zoznam voľných živností ),
  • Remeselná ako aj viazaná živnosť za polovičný poplatok, t.j. len za 7,50 €/ jedna živnosť (zoznam remeselných živností zoznam viazaných živností ),
  • Vypracovanie a následné podanie ohlásenia živnosti na príslušný živnostenský úrad,
  • Registrácia na daňovom úrade na daň z príjmu,
  • Registrácia v príslušnej zdravotnej poisťovni,
  • Doručenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení spolu s registračnou kartičkou s DIČ poštou na Vašu adresu,
  • Odovzdanie kompletnej dokumentácie.